Vijf jaar Eigen Kracht-conferenties in Flevoland: een lustrumviering.

Herstelgericht-werken

“Eigen Kracht richt zich op familie”

Lelystad . Op woensdag 7 juli vierde Eigen Kracht feest in het congrescentrum De Peiler met een inleiding van gedeputeerde John Bos van de provincie voor jeugdzaken. Eigen kracht werkt immers vaak samen met de jeugdzorg.

Soms worden gezinnen geadviseerd door bureau jeugdzorg om een Eigen Kracht-conferentie te doen. Door middel van Eigen Kracht- conferentie moeten familieleden samen oplossingen bedenken voor hun problemen en samen een plan maken voor de toekomst. En met meer dan 160 aanvragen voor Eigen Kracht- conferenties in Flevoland is en was het lustrum vooral een feest! Een tikkeltje serieus: diepgaande getuigenissen van familieleden die door en met een Eigen Kracht-conferentie uit de problemen zijn gekomen. Maar ook luchtig: een voorstelling van Terugspeeltheater Wordt Vervolgd. Zij brachten de verhalen tot leven. Aanwezige familieleden in het publiek vertellen hun ontroerend verhaal en de acteurs en muzikanten vertaalden deze in een dynamisch rollenspel.

Marianne Goorhuis bestuurder van Eigen Kracht Centrale over de landelijke ontwikkelingen. Past Eigen Kracht eigenlijk in het rijtje van sociale netwerk strategieën? ‘Nee’, antwoord ze,  ‘Eigen Kracht is gericht op familiesystemen. Familiesystemen hebben een ander structuur dan hulpverleningsinstanties. Eigen Kracht brengt de machtsbalans tussen deze twee systemen weer in evenwicht, zodat families meer inspraak krijgen en zelf beslissingen kunnen nemen. Als iemand je een reddingsboei geeft leer je niet zwemmen. Eigen Kracht leert je zwemmen.’

De noodzaak van samen werken van families mét hulpverleningsinstanties wordt sterk benadrukt in de filmpresentatie van Mike Doolan, van Family Group Conferences in Nieuw- Zeeland, het equivalent van Eigen Kracht in Nederland. ‘ Er moet een situatie gecreëerd worden waar de instelling aan de ene kant en de familie aan de andere kant met elkaar kunnen praten op gelijkwaardig niveau. Het plan van de familie moet het plan van de instelling worden, zodat ze kunnen samenwerken. Eigen Kracht-conferentie brengt deze samenwerking op gang en ondersteunt dit proces,’ vertelt Mike Doolan.

Als afsluiting een vraag aan de familieleden ‘wat zouden jullie graag nog met ons willen delen op deze feestelijke dag? Sinds Maureen deel genomen heeft aan een Eigen Kracht-conferentie om mee te helpen een diepgaand probleem in haar familie op te lossen, gelooft ze er zo sterk in dat ze overal folders uitdeelt van Eigen Kracht. ‘Het is gewoon super!’, vertelt ze, ‘en dat wil ik met iedereen delen!’

Katrien Van den Berghe

De Flevopost juni 2011