Interview met H. Ludwig, cultureel antroploog

 

Hans Ludwig

“Als je goed luistert, hoor je zoveel meer.” 

 “De kracht van onze samenleving, waarvan onze wijk hier in Lelystad deel van uitmaakt met haar verschillende nationaliteiten, culturele inzichten en religieuze stromingen, die kracht zit ‘m juist in de verscheidenheid. De kracht zit in díe verschillen. Daar ben ik van overtuigd! Alleen wat doen we met de verschillen? Blijven we naast elkaar leven zonder dichterbij te komen omdat we onderling verschillende standpunten en levenswijzen hebben? Of komen we bij elkaar zodat we elkaar leren kennen en weten ‘wanneer en hoe’ we elkaar kunnen aanvullen?” Eenheid in verscheidenheid.

Read more

De strijd van Troost

roosevelt-en-jan-1024x806 “Ik laat me niet tillen, ook niet voor het Goede Doel.”

Hij maakt van zijn handicap zijn beroep en is te huur als ervaringsdeskundige, survivalspecialist en levenskunstenaar. “Vanaf mijn veertiende geloof ik in een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en niet enkel voor mensen met een handicap, maar voor iedereen. Misschien ben ik te naïef, een beetje maf om daarin te geloven, maar dat ideaal heb ik nog steeds!” Read more

Willem Hellbreker: Een leven van muziek en verstilling.


willen

“Puur genieten van de swing!”

Niets is zomaar. Iedereen heeft in de diepte van zijn hart een verhaal, de muziek van ons leven. En niet op zijn minst Willem Hellbreker. Achter de coulissen van zijn succes en erkenning als jazzmuzikant schuilt een levenslang verlangen naar volmaaktheid en eenwording. Op het podium is voor Willem genieten belangrijker dan presteren en is zijn muziek als instrument meer een weg naar verlichting dan naar roem: ‘Een state of mind waarin je de muziek de muziek laat zijn’, legt Willem uit, ‘en waarin je enkel denkt in de taal van muziek.’ Read more

stiltepauzes in het onderwijs

op school mediteren

Ga nu allemaal eens stilzitten

Meditatie brengt leerlingen tot rust en zorgt voor betere leerprestaties.

Als Susanne de Goeij ‘s ochtends de klas van groep zeven binnenkomt, maakt de drukte van heen en weer rennende kinderen plaats voor nieuwsgierigheid. De Goeij, mind & body-coach, schudt met een doorschijnende kaatsbal met schuimbelletjes en vraagt: ‘Wat is meditatie ook alweer?’ Read more

Eigen Kracht-conferenties: “Samen een plan maken, samen beslissen.”

eigen 2

Soms lukt het ons niet alleen om een probleem of een situatie binnen het gezin op te lossen. De hulp van anderen kunnen we dan goed gebruiken. Maar waar liggen de oplossingen? In de traditionele hulpverlening worden in moeilijke situaties binnen een gezin beroep gedaan op allerlei instanties zoals onder andere de jeugdzorg. Maar is deze professionele handreiking wel voldoende?

 

 

Read more